• Energy Optima 3

  UNIK KNOW-HOW TIL øKONOMISK OPTIMERING AF ENERGIVIRKSOMHEDER

Smart Optima Heat Network (SOHN)

HVAD ER SOHN?

Software til økonomisk optimering af fremetemperatur i fjernvarmenet, baseret på adaptive og dynamiske beregningsmodeller.

Udfordringer for energivirksomheder

Hvis du ønsker at optimere driften af ​​fjernvarmenettet økonomisk, er der følgende udfordringer at håndtere:

 • Optimal fremløbstemperatur
 • Opbevaring af varme i fjernvarmenettet
 • Tidsforsinkelse i fjernvarmenettet
 • Overførselsbegrænsninger
 • Temperaturafhængige effektiviteter for dampturbiner og røggaskondensatorer

Fjernvarmenettet er dynamisk, således at en ændring i strømningshastigheden mærkes over hele netværket inden for få sekunder, men det kan tage flere timer at ændre strømningstemperaturen for at nå hele netværket. Smart Optima Heat Network udnytter dette fænomen og tillader at arbejde med netværket i stedet for mod det.

LØSNING OG FORDELE

Resultatet af optimering med Smart Optima Heat Network er:

 • Økonomiske besparelser og reduceret slitage: Færre start / stop af produktionsenheder.
 • Lavere CO2-emissioner: Mindre anvendelse af fossile brændstoffer under opstart i kedler. Undgå at starte med fossile brændstoffer ved midlertidige belastningstoppe.
 • Bedre håndtering af transmissionsbegrænsninger i fjernvarmenettet: Lavt produceret varme kan bruges i større dele af fjernvarmenettet.
 • Mindre svingninger i vandstrømmen i nettet: Fremløbstemperaturen er tilpasset den aktuelle tidsforsinkelse i nettet for at sikre, at den rette temperatur når forbrugerne.

Med støtte fra VINNOVA.