• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW TIL øKONOMISK OPTIMERING AF ENERGIVIRKSOMHEDER

Prognoser

Prognosemodulet indeholder prognoser med høj kvalitet:

  • Energiforbrug (f.eks. varme, el, gas, damp, køling osv.) – Grundlag for planlægning af varme og elektricitet
  • Elpris –Elprisprognoser for forskellige spotmarkeder og reservekraft især til det centraleuropæiske marked
  • Vind- og Sol – Prognoser med forskellig kvalitet og prisoptioner
  • vejr– Energy Optima 3 forbedrer vejrprognoser fra vejrinstitut

Desuden er det muligt for brugere af Energy Optima 3 at oprette deres egne prognoser og prognoseberegninger. Dette gøres ved at anvende de eksisterende prognoser, faktorer eller andre matematiske funktioner i systemet.

 

Avancerade algoritmer

Energy Opticon udvikler løbende de matematiske algoritmer, der ligger til grund for prognoseberegningerne. Målet med udviklingen er at gøre prognoserne mere præcise. Det gælder dels for normale forhold, hvor alle målesignaler er tilgængelige på det rigtige tidspunkt, men også for ikke-optimale forhold, når måleværdierne er forkerte eller mangler. Den robusthed, som vi har opnået med denne udvikling, gør Energy Optima 3 til en af de mest anvendelige prognoser på markedet.

Præcision

Prognosemodulen i Energy Optima 3 indeholder avancerede funktioner til prognosevurdering. Det gør det muligt for brugeren at sammenligne prognosen med måleværdier og vejrdata, hvorved eventuelle afvigelser afsløres direkte. Prognosernes præcision overvåges desuden løbende af Energy Opticon. Denne service er inkluderet i den serviceaftale, der tegnes ved leveringen.


Fjernvarme, fjernkøling og gasprognoser

Det er meget vigtigt for produktionsplanlægningen, at prognoserne er korrekte. Prognoserne er input til produktionen. For at få gode resultater skal dine input også være korrekte. Når prognosen for varmebehovet svinger meget, er det vigtigtat vide præcis, hvornår de skal starte en ny kedel, og hvilken kedel der skal startes, for at undgå unødvendige opstarts- og nedlukningsomkostninger i kedlerne.

Energy Opticon leverer en meget præcis fjernvarmeprognose. Prognosen er baseret på algoritmer, der er et resultat af mange års erfaring og har udviklet in-house Energy Opticon. Prognosen er beregnet hver 15 minutter (forskellige intervaller er mulige). Da prognoserne beregnes kontinuerligt med aktuel information, så det gør det muligt for produktion personale til hurtigt at tilpasse sig nye situationer i driften.

Fjernvarme prognose kan bruges til at planlægge produktionen manuelt eller ved hjælp Energy Optima 3s Produktion modul.


Elforbrugsprognoser

Elforbrugsprognoser anvender en adaptiv model, og genberegnes hvert 15. minut. Prognosen forbedres løbende ved at koble historiske data sammen med aktuelle onlinemålinger.