• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW TIL øKONOMISK OPTIMERING AF ENERGIVIRKSOMHEDER

Produktionsoptimering

Energy Optima 3 tilbyder markedets hurtigste og mest populære system til onlinebaseret optimering af produktionsplaner for energivirksomheder. Systemet bruger forskellige tidshorisonter, på kort sigt og langt sigt.


Energy Optima 3:s modul for produktionsoptimering giver en detaljeret og præcis fremskrivning af kundens energisystemer med produktionsenheder ved hjælp af en brugervenlig grafisk editor kaldet "Topologieditor". Ved at kombinere modellen med brændstof- og handelskontrakter, belastning og prisprognoser og ved at indtaste de tekniske og økonomiske inputdata direkte i den grafiske editor, kan nøjagtige produktionsplaner beregnes på et minimum af tid.

Energy Optima 3:s Produktionsoptimeringsmodul tilbyder:

  • Kortsigtede og langsigtede computeroptimerede produktionsplaner
  • Automatiske scenarieberegninger ved brug af en såkaldt ”Work Flow Engine”
  • Samtidig optimering af produktionsplaner og kontrakter
  • Bekræftelse af produktionsplaner og handelsvolumen
  • Visualisering og overvågningsløsninger til produktionsanlægsplanlæggere, elhandlere og gashandlere, ledelse og kontrolrum.

Samlet optimering af energiproduktion

Energy Optima 3 tilbyder hurtige online computeroptimerede produktionsplaner med fokus på økonomi. Systemet beregner automatisk, hvordan anlæggene skal køres for at minimere omkostningerne og maksimere indtægterne.

Energy Optima 3 integrerer fjernvarme- og elforbrugsprognoser i kundens eget energiproduktionssystem, så der opnås en samlet optimering. Hvis der er koblet et elhandelsmodul til systemet, medtages børspriserne til indkøb på spotmarkederne også i beregningerne. Denne form for samlet optimering er en forudsætning for omkostningseffektiv kraftvarmeproduktion.


Millionbesparelser hvert år

Uafhængige undersøgelser har vist, at man ved hjælp af computeroptimerede produktionsplaner kan nedsætte de variable produktionsomkostninger med 2-10 % pr. år. Med de nye betingelser på de liberaliserede elmarkeder bliver besparelserne endnu højere. Denne type computerbaserede hjælpemidler er desuden en ren nødvendighed, hvis man vil opnå succes på de nye markeder, da ændringerne sker for hurtigt til, at man kan beregne driftsplaner manuelt.

Optimeringsberegninger

Optimeringshorisonten (hvor langt frem optimeringen strækker) er fleksibel og kan frit justeres af brugeren. Optimeringer kan startes, for eksempel en gang i timen, men dette kan også påvirke brugeren. Work Flow Engine kan automatisere forskellige scenarieberegninger for optimering med f.eks. forskellige elpriser og energiforbrug til varme.

Alle optimeringsresultater gemmes i en database og kan overføres til yderligere analyse.

Økonomisk opfølgning

Nøjagtige optimeringer og prognoser er afgørende for at maksimere effektiviteten og gevinsten. Ved at analysere fortiden kan man se, hvor meget forskel der er mellem virkelighed og et teoretisk maksimum. Opfølgning via Energy Optima 3 leverer individuelle løsninger til at analysere omkostninger, prognoser og produktionen af hver enhed i fortiden for at finde muligheder for optimering og potentiale for forbedring.  

Dette værktøj giver også automatisk langsigtet opfølgning, der kan bruges til årlige økonomiske mål.
Et andet vigtigt aspekt er, at det fokuserer produktionsmedarbejdernes opmærksomhed på økonomi. Modulet til produktionsoptimering er et meget effektivt værktøj til at opnå gevinst.

Modulet indeholder en separat opfølgningsfunktion. I denne vises forskellen på den økonomisk optimale produktion og den faktiske produktion i den seneste periode. Den økonomiske forskel ved optimal og faktisk produktion beregnes og vises også.

Kortsigtet og langsigtet optimering

Standardmodulet til optimale produktionsplaner regner med tidshorisonter fra en time og op til en måned frem i tiden. Et tilføjelsesprogram til modulet muliggør optimering for op til et år. Med årshorisonten muliggøres beregninger til brændstof- og revisionsplanlægning, CO2-kvoter, investeringer i nye eller ændrede enheder i energisystemet, skatter som baseres på langtidskvoter etc.

Hydropower optimering

Hydropower optimeringer i Energy Optima 3 beregner den økonomisk optimale drift af alle typer vandkraftværker.


Regionalt samarbejde

Da energibranchen konstant står over for øgede udfordringer, skal energiselskaber finde nye måder at øge omsætningen og reducere omkostningerne på.

En stigende tendens i energiselskaber med kraftvarmeproduktion er at indlede regionalt samarbejde mellem forskellige byer og ejere. De lokale fjernvarmenetværk er sammenkoblet, hvilket øger fjernvarmesystemernes fleksibilitet og indtægter til salg af produceret el og fjernvarme, samtidig med at man får mulighed for at håndtere stigningen i komplicerede driftstilstande i produktionen.

Især når der er et system til affaldsforbrænding, er dette en god løsning, da affaldsforbrænding undertiden endog kan medføre negative varmepriser på produktionssiden, hvilket betyder, at den billige affaldsvarme kan nå mere varmeforbrugere.

For at optimere driften af ​​flere lokale fjernvarmenetværk med forskellige ejere som et stort netværk (hvilket er kompliceret og indeholder mange parametre), kræver det et optimeringsværktøj. Virksomhederne har brug for hjælp til at finde ud af, hvilke enheder der skal køre, hvornår og ved hvilken belastning. De skal også vide, hvilken mængde varme der skal overføres, samt hvornår og hvilken af produktionsstederne der skal producere.
For at beregne hvilket firma der skal få hvad, er der forskellige modeller.

En mulig model er handelsmodellen (beregninger forud for tiden). Handelsmodellen muliggør tæt samarbejde mellem flere parter, der ikke kræver et højt tillid mellem parterne. Et eksempel på denne model er samarbejdet i København. I dette samarbejde foretages den første fjernvarmeprognose for de næste 24 timer. Derefter tilbyder de eksisterende producenter optimerede pristrin med fjernvarmepris og tilsvarende fjernvarmemængde. Pris og tilbud accepteres derefter, eller ej.

I de senere år er der sket "dybere" samarbejde i regionerne, tillidsmodellen (beregninger frem og tilbage). Denne form for samarbejde muliggør endnu større potentielle besparelser, overskud, fleksibilitet, energisikkerhed og andre former for samarbejde. Dette kræver også et højt niveau af kommunikation og gennemsigtighed og et højt fokus på produktionsøkonomien.