• Energy Optima 3

  UNIK KNOW-HOW TIL øKONOMISK OPTIMERING AF ENERGIVIRKSOMHEDER

Energihandel

Energy Optima 3 fokuserer på elhandlernes behov på arbejdet med de aktuelle behov på markedet under et konstant stigende tidspres. Med standardløsninger til individuelle scenarier optimerer Energy Optima 3:

 • Long Time-mængder

 • Spot Day-Ahead-marked

 • Spot Intraday-marked

 • Reservekraft

 • Balancekraft

 • Alle former for energi

 • Interne og eksterne leverandører og krav

Bekræftede optimeringsresultater og data forbliver i systemet og kan efter behov indgå i følgende optimeringer.

Situationen med den store andel af vind- og solkraft i elproduktionen har medført, at:

 • Elpriserne viser kraftige udsving, hvilket kræver gode elbørsprisprognoser.
 • Elbalancerne i elnettet bliver ustabile på grund af usikkerheden med sol og vind. Især i det centrale Europa medfører dette et stort behov for tjenester med regulerkraft.

Energy Optima 3's Handelsmodul er derfor først og fremmest rettet mod elhandel, men kan også bruges til handel med naturgas.

 


Elbørsprisprognoser

Energy Optima 3 har elbørsprisprognoser med priser for hver time inden for det nærmeste døgn. Denne prognose ligger derefter til grund for day-ahead elhandlen på elbørsen.

 

Regulerkraft

Energy Optima 3 håndterer alle tre typer af regulerkraft, der handles på markederne for regulerkraft:

 • Primær
 • Sekundær
 • Tertiær

Dette omfatter håndtering af specifikke nationale regler for længden af tilbud på regulerkraft samt prisprognoserne for regulerkraft.

Samlet optimering

I optimeringer, som inkluderer elhandelsmodulet, optimeres på samme tid alle de involverede komponenter i den samlede økonomi:

 • Egen-elproduktion
 • Leverancer på indgåede kontrakter og behov for fjernvarme, damp og andre energityper
 • Salg og køb af forskellige markedsprodukter på elmarkedet som day-ahead, intra-day og regulerkraft.