• Energy Optima 3

  UNIK KNOW-HOW TIL øKONOMISK OPTIMERING AF ENERGIVIRKSOMHEDER

DET OPTIMALE VÆRKTØJ FOR ENERGIPRODUCERENDE VIRKSOMHEDER

 

Med softwaren Energy Optima 3 er Energy Opticon en af de største leverandører af forbrugsprognoser og økonomisk computeroptimering af energiproduktion. Energy Opticons software har været på markedet siden 1992, og vores medarbejdere har udviklet og finjusteret den i samarbejde med vores kunder.


Energy Optima 3 er en modulbaseret IT-løsning for:

 • Nøjagtige prognoser

 • Økonomisk optimering af energiproduktion

 • Energirelateret handel (t. ex. el og gas)

 • Beslutningsstøttesystem for produktionsplanering

Alle moduler er standardsoftware. Den modulære opbygning giver mulighed for Energy Opticon at levere individuelle løsninger efter kundens specifikke behov og præferencer. Det betyder, at hver enkelt del af programmet fungerer og kan købes separat, uden at det medfører begrænsning af kommunikationen mellem modulerne. Adgangen til moduler og funktioner styres via brugernavne og adgangskoder. Softwaren har været i drift hos hos kunderne (i forskellige udgivelser) mere end 22 år. Gennem konstant justering og tilpasning efter vores kunders ønsker, har vi skabt et optimalt miljø for en sikker og succesfuld fremtid for softwaren i mindst de næste 10-15 år.

Energy Optima 3 leveres enten som et databasebaseret klient/server-system, der anvender Windows som platform, eller som en service fra Energy Opticon over Internet.


Fordelene med Energy Optima 3

Uden computer optimeret værktøjer til at hjælpe i planlægningen af ​​energiproduktion, er det meget vanskeligt at altid producere økonomisk optimal. For at minimere produktionsomkostningerne, der er nødvendige til en matematisk model af energisystemet. For at minimere omkostningerne, skal kombinere kontinuerte og binære variabler, som er kompliceret (MIP). Den menneskelige faktor øger også risikoen for fejl. Du har brug for værktøjer, der hjælper.

Reducér  driftsomkostningerne med 2-10 %!

Administration:

Reducere omkostningerne og øge fortjenesten: Med anvendelsen af Energy Optima 3 er de variable produktionsomkostninger generelt reduceret med 2-10%. Udover det kan også fortjenesten maksimeres ved at optimere energihandlen. Det kan betyde flere hundrede tusinde euro hvert år.

Øge kvalitet, fuldt indblik: Ved hjælp af et testet og trimmet system til produktionsoptimering kan ledelsen stole på kvaliteten af planlægningen. Der er altid fuld indsigt i, hvilke parametre der er i form af restriktioner, aftaler og andre påvirkende faktorer.

Information: Energy Optima 3 tilbyder mange muligheder for at præsentere data til informationsflowet mellem afdelingerne. Ledelsen kan for eksempel holdes informeret med individuelle rapporter med vigtige oplysninger.

 

Produktionsplanlægning:

Energy Opticon forbedrer arbejdet for planlæggeren med præcise prognoser for belastninger og priser og produktionsoptimering. Det sparer tid, øger kvaliteten af ​​produktionsplaner ved at overveje flere faktorer (med fokus på økonomien) og giver forskellige muligheder for produktionsanalyse.

Spar tid: gennem mindre manuelle og mindre komplekse beregninger. Det frigør tid til andre vigtige opgaver.

Opfølgning: Beregn forskellen mellem den faktiske og den optimale drift for at vurdere kvaliteten af ​​planlægningen og analysere, hvilket optimeringspotentiale der kan udnyttes. Opfølgningen kan også bruges til at motivere medarbejderne til at øge nøgleindikatorer.

Beslutningsstøtte: Energy Optima 3s produktionsplaner bruges til enhedsstyring, handel, planlægning og evaluering. Planlæggeren har transparente og kvalitative oplysninger som grundlag for at træffe beslutninger fra intraday-handel til langsigtede projektvurderinger (return of investment).

Enkel planlægning: optimale produktionsplaner for hver enhed, optimal handelsvolumen og -strategier, evaluering af langsigtede strategier og projekter.

 

Handel:

Handel og produktion hænger tæt sammen. Produktionsplansberegningerne er afhængige af handelsmulighederne, og handelsbeholdningen er afhængig af energiproduktionen. Med en tæt sammenhæng mellem planlægningsprocesserne for arbejdet og produktionen er handel en nøglefaktor for en succesfuld forretning i alle afdelinger.

Fælles grundlag for planlægningen: Energy Optima 3 er et fælles grundlag for planlægning for produktionsmedarbejdere og forhandlerne. Handelsmængderne og produktionsplaner er optimeret samtidigt, og produktionsplanerne er beregnet ud fra enhedsbegrænsninger og markedspriser på forskellige energiformer.

Bekræftelse af produktionsplaner og handelsmængder: Resultaterne fra Energy Optima 3 kan eller skal bekræftes, før de sendes af sted til handel. Når en plan bekræftes, sendes oplysningerne automatisk tilbage til systemet, samtidig med at den sendes til forhandlerne i et valgfrit format.


Driften/operationelt niveau:

Beslutningsstøtte: Energy Optima 3 leverer resultater til en optimal drift af enheder

Forklaring: Energy Optima 3 udfærdiger hurtige analyser til forklaring af produktionsplaner
Kompetenceudvikling: Høj bevidsthed om økonomisk tankegang i alle aspekter af driften af anlægget blandt medarbejderne. Systemet kan bruges til at styrke nye måder at tænke på og skabe nye viden om forskellige faktorer, der påvirker økonomien i energiproduktionen.


Brugervenligt

Energy Optima 3 er lige fra starten konstrueret til at være brugervenligt. Brugergrænsefladen er velmodelleret og afspejler virkeligheden på intuitiv vis med grafer og tabeller. Derfor er Energy Optima 3 let at arbejde med og let at implementere i praksis. Dette er vigtige egenskaber for, at et optimeringsprogram kan anvendes til drift af anlæg.


Den senaste teknologin på marknaden

Energy Optima 3 er et meget moderne produkt med den allernyeste teknologi på området. Det indeholder virkelig attraktive funktioner, såsom:

 • Funktionen til Højhastighedsoptimering, der er verdens førende

 • Topologieditoren, der er et meget avanceret grafisk program til energisystemmodellering

 • Avanceret økonomisk opfølgning med analyser af økonomiske afvigelser mellem faktisk og optimal drift.

 • Business Intelligence med avancerede funktioner til specialdesignede rapporter og standardiseret import-/eksportgrænseflade.

 • Optimering af forskellige typer regulerkraft, herunder prisprognoser for dette.

Derudover udvikler Energy Opticons team løbende programmet, og der foretages jævnligt opdateringer.